Media relations

Dla każdego z naszych klientów, po rozpoznaniu jego potrzeb, przygotowujemy dedykowany plan działań mających na celu zwiększenie jego obecności w mediach drukowanych, internetowych oraz innych.

W ofercie:

Przygotowanie planu działań:
 • określenie potrzeb firmy z zakresu obecności w mediach,
 • określenie docelowych grup odbiorców,
 • wybór mediów,
 • wybór narzędzi z zakresu współpracy z mediami,
 • przygotowanie harmonogramu działań w mediach.

Współpraca z mediami:
 • tworzenie profilowanych baz mediów,
 • pozyskiwanie planów tematycznych redakcji,
 • przygotowywanie materiałów na życzenie redakcji,
 • bieżące kontakty z dziennikarzami.

Pisanie tekstów dla mediów (informacji prasowych):
 • informacje prasowe produktowe, poradnikowe i korporacyjne,
 • artykuły sponsorowane i dedykowane,
 • wypowiedzi eksperckie,
 • krótkie notki prasowe, opisy produktów itp.

Organizacja konkursów oraz akcji promocyjnych w mediach:
 • przygotowanie koncepcji konkursu lub akcji promocyjnej,
 • koordynacja realizacji działania,
 • pośrednictwo w przekazywaniu materiałów oraz nagród,
 • stały kontakt z redakcją organizującą konkurs.

Monitoring mediów:
 • organizowanie oraz koordynowanie przebiegu monitoringu wszystkich mediów.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Zamówienie

Elementy specyfikacji zlecenia:

 • wypełnienie briefu przez zlecającego,
 • omówienie potrzeb w zakresie obecności w mediach,
 • ustalenie najważniejszych mediów,
 • ustalenie ilości informacji prasowych / mc,
 • przygotowanie oraz akceptacja harmonogramu informacji prasowych,
 • dostarczenie materiałów niezbędnych do przygotowania tekstów prasowych, z uwzględnieniem zdjęć,
 • zapewnienie stałego kontaktu z ekspertem.

Powrót do oferty