Redagowanie i korekta tekstów

Specjalistyczne wykształcenie oraz wieloletnie doświadczenie w redagowaniu różnogatunkowych tekstów pozwala nam szybko i sprawnie skorygować bądź zredagować już przygotowane,
lecz wymagające poprawek materiały tekstowe różnego rodzaju.

W ofercie:

Redagowanie tekstów:
 • odpowiedni dobór wyrażeń, osadzenie w atrakcyjnym kontekście, uzupełnienie dobranymi treściami,
 • dodawanie wstępów, leadów, tytułów i śródtytułów,
 • redagowanie tekstów pod kątem nastawienia na odbiorcę,
 • rozbudowywanie oraz skracanie tekstów,
 • tworzenie streszczeń i krótkich notek na podstawie gotowych materiałów.

Korekta tekstów:

 • wszechstronna korekta tekstów (informacji prasowych, tekstów do wydawnictw firmowych,
  artykułów itp.) pod względem poprawności ortograficznej, interpunkcyjnej i stylistycznej.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Zamówienie

Elementy specyfikacji zlecenia:

 • temat tekstu,
 • rodzaj tekstu (informacje prasowe, artykuły, teksty do folderów firmowych oraz na strony internetowe, prezentacje, tłumaczenia, instrukcje itp.),
 • określenie grupy odbiorczej,
 • parametry tekstu: rozmiar (ilość znaków, liczba stron),
 • zakres redakcji lub korekty (rozbudowanie lub skrócenie tekstu, stylistyka, korekta językowa),
 • termin wykonania zlecenia (min. 2 dni).

Powrót do oferty